RoCa Administratie verzorgt uw complete boekhouding en loonadministratie. Hieronder een overzicht van de werkzaamheden:
•  Verzorgen van de complete boekhouding (maand/kwartaal/jaar)
•  Verzorgen van de complete loonadministratie (incl. aangiften LB,
    pensioen berekeningen, ziek- en herstelmeldingen, etc.)
•  Opstellen van de jaarrekening
•  Opstellen van periodieke financiële overzichten
•  Verzorgen van diverse belastingaangiften (LB/OB/IB/Vpb)
•  Debiteurenbeheer
•  Facturatie
•  Secretariële werkzaamheden
•  Alle overige werkzaamheden op financieel gebied


Klik hier voor de voorwaarden.